Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home สายตรงโรงพัก สายตรง ก.ค.57

สายตรง ก.ค.57

อีเมล พิมพ์ PDF

พ.ต.ท.ฑฤกร สอนวงษ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

นายตำรวจมืออาชีพ ..ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ‘45

สวัสดีค่ะหนังสือพิมพ์ไทยเสรี ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ สายตรงโรงพักฉบับประจำเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เราขอแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับคนในแวดวงสีกากี คือ ตำรวจหรือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในพื้นที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ ในฉบับนี้เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ พ.ต.ท.ฑฤกร สอนวงษ์ รองผู้กำกับฝ่ายจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น อันแสดงถึงการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และการันตีถึงการเป็นนายตำรวจมืออาชีพ 08-สายตรง

พ.ต.ท.ฑฤกร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมือง จ.แพร่ จากนั้นสอบเข้าโรงเรียนรวมเหล่า รุ่นที่ 1 ก่อนที่จะไปเรียนต่อใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 40 มาคว้าปริญญาใบที่สอง ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ขอนแก่น

ตำแหน่งสำคัญๆ คือ ในปี 2548 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระยืน จ.ขอนแก่น ,ปี 2550 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ,ปี 2553 รอง ผกก.ป.สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และเมื่อปี 2555 ย้ายมาเป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ : ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2545 เนื่องจากผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ นำความภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูล ครอบครัว ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากถือเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องนายตำรวจและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เจริญรอยตามค่ะ

ปิดท้ายคอลัมน์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น ได้กล่าวว่า ผมมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ดังนี้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร อันมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นผู้บริหารดูแลงานด้านจราจรโดยเฉพาะ อยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายยึดถือปฏิบัติด้วยจะเป็นการดีมากครับ”

สำหรับคอลัมน์สายตรงโรงพักฉบับนี้ ต้องขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าเดือนสิงหาคม 2557 นะคะ สวัสดีค่ะ

เพ็ญศิริ นาคทน ... รายงาน