Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

แนวโน้ม ศก.ปีไก่ชนยังทรงตัว

แนวโน้ม ศก.ปีไก่ชนยังทรงตัว

เกษตรตกต่ำ แต่ท่องเที่ยวดีขึ้น

ขอนแก่นเล็งต่อยอด Mice City

        นักธุรกิจเมืองขอนแก่น มองภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ธุรกิจส่งออก ยานยนต์ ยังอยู่ในอาการทรงตัว ส่วนภาคการเกษตรราคาขายยังดิ่งลง แต่ภาคบริการยังอยู่ในแดนบวก คาดหวังรัฐหนุนจัดประชุมสัมมนา รองรับเป็น Khon Kean Mice City

01-เขมชาต สมใจวงษนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปี 2560 ภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศไทย มองว่ายังอยู่ในอาการทรงตัว ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมการส่งออก อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนอุตสาหกรรมการเกษตร ถึงแม้จะมีผลผลิตดี แต่ราคาขายตกต่ำลง ยังมีภาคอุตสาหกรรมบริการที่พอส่งผลในมุมบวก จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเรายังถูกกว่าอีกหลายประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมภาคบริการมีแนวทางที่ดีขึ้น

ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น มองว่า ฐานของภาคอีสานและพื้นที่ส่วนใหญ่ทำอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบกับราคาขายปลีกที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่มีความคล่องตัว ความหวังของจังหวัดยังต้องขอให้ภาครัฐสนับสนุนและอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เลือกให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว 5 ล้านคน โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยว นักลงทุน และการจัดประชุมสัมมนาในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง รองรับการเป็นเมืองไมซ์ หรือ Khon Kean Mice City จากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งประชาชนชาวขอนแก่นเองยังไม่เข้าใจและยังไม่รู้ความหมายและความต้องการของนักท่องเที่ยว “กลุ่มไมซ์” ดังนั้น ขอนแก่นต้องสร้างความเข้าใจในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เพื่อเข้าถึงภาคบริการ ซึ่งจะส่งผลที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน อีกทั้งจะสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

นายเข็มชาติ กล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยว “กลุ่มไมซ์” หรือกลุ่มที่เข้ามาใช้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการจัดงานประชุม สัมมนา จัดงานแสดงสินค้า ล้วนเป็นกลุ่มที่ต้องการความสะดวก สบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ในเวลาที่จำกัด ซึ่งต่างจากกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทะเล ภูเขา ซึ่งจะมีเวลาชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติโดยไม่กำหนดระยะเวลา “ขอนแก่น” ไม่มีแหล่งทางธรรมชาติ แต่เป็นเมืองสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนา หรืองานแสดงสินค้า ซึ่งขอนแก่นกำลังจะมีศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง และเป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่อยู่ในภูมิภาค ดังนั้น เส้นทางการท่องเที่ยวจึงต้องจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลา ระยะทางที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ตอบโจทย์การเป็นเมืองไมซ์ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก

การพัฒนาเส้นทางรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด รวมทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน ขอนแก่นมีสถานที่รองรับที่เพียงพอกับความต้องการ อาทิ โรงแรม ที่พัก ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร แต่สถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันมีเส้นทางท่องเที่ยวที่ ททท. จัดไหว้พระ 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิต ในเส้นทาง ร้อย แก่น สารสินธุ์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งธรรมชาติรอบเมืองขอนแก่น ในเส้นทางที่สามารถเที่ยวชมได้แบบเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีเวลาจำกัด

ล่าสุดสำนักงบประมาณเห็นชอบและจัดสรรงบพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงให้จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการนำเสนองบประมาณขยายไหล่ทาง โดยตีเส้นทางเลียบเขื่อน ให้เป็นเส้นทางสำหรับการปั่นจักรยานท่องเที่ยว การขยายและทำทางเดินบนอุทยานหินช้างสี ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปที่ ตลาดปลา และผลิตภัณท์แปรรูปชุมชนต่างๆ บนเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ ล่องชมแม่น้ำพอง วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำพอง นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบเพื่อปรับปรุง สวนรัชดานุสรณ์ บึงทุ่งสร้าง ตลอดจนด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเส้นทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม นายเข็มชาติ กล่าวและว่า

นอกจากการพัฒนาเมือง และสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์แล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ยังมีการรวมตัวจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการไมซ์ จำกัด หรือ Khon Kean MICE Management หรือ “KKMM” เพื่อผสานการคมนาคมสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอีสาน โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบ วันสต็อปเซอร์วิส” ONE STOP SERVICE ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ ในแบบที่เดียวจบครบตลอดงาน ทั้งจองห้องพัก จองห้องประชุม เช่ารถ เรื่องการอำนวยความสะดวก การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถานกงสุล หรือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายเข็มชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดการงานประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ประกาศให้ จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองไมซ์ หรือ MICE – Meeting Incentive Conventions / Conference Exhibitions / Events แห่งที่ 5 ของประเทศ ต่อจาก กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่และภูเก็ต แต่ที่ผ่านมา ขอนแก่นยังไม่เกิดรูปธรรมของความสำเร็จในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจไมซ์ ดังนั้น ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจึงรวมตัวกันจัดตั้ง บริษัท ขอนแก่นบริหารจัดการไมซ์ จำกัด หรือ Khon Kean MICE Management หรือ KKMM ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไมซ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น