Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

“ซีพีแลนด์”ไม่หวั่นเศรษฐกิจขาลง

“ซีพีแลนด์”ไม่หวั่นเศรษฐกิจขาลง

อัดงบเฉียด3,000ล.ลงภาคอีสาน

มองภาพรวมและทิศทางเศรษฐกิจจะชัดเจนขึ้น หลังเลือกตั้งผ่านไปแล้ว หากยืดเวลานาน จะเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการ และซ้ำเติมผู้บริโภค รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนรายใหญ่และต่างชาติกล้าลงทุน

01-อภชาต-สนธมานายอภิชาติ สินธุมา ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาความชะลอตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาก ซึ่งรัฐบาลได้จัดโครงการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร การจัดโครงการช็อปช่วยชาติ มาตรการลดภาษี หรือการลดภาษีด้านที่อยู่อาศัย ล้วนเป็นแรงผลักดันในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ แต่ทั้งนี้ มองว่ายังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวที่จะทำให้กระแสการเงินหมุนเวียนได้ ในภาพรวมการลงทุนยังมีความชะลอตัว ถึงแม้จะเกิดโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งยังไม่ส่งผลในมุมบวก ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายผู้ประกอบการ และผู้ดำเนินธุรกิจการค้าทุกประเภท สาเหตุจากปัจจัยลบที่ต่อเนื่องด้านค่าใช้จ่าย รายรับไม่สมดุลรายจ่าย ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรและผลผลิตตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ปัญหาจากสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ หรือมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เชื่อว่ายังไม่ดีมากไปกว่าปีที่ผ่านมา

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2560 ต้องอาศัยแรงกระตุ้น และการขับเคลื่อนจากภาครัฐบาล การสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจภาคเอกชนกล้าลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนจากชาวต่างชาติ การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ล้วนต้องมีความเชื่อมั่นจากรัฐบาล เพราะการลงทุนต้องส่งผลให้เกิดการขายและมีกำไร แรงกระตุ้นที่ผ่านมาล้วนยังไม่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน มองว่า ภาพรวมและทิศทางเศรษฐกิจจะมีความชัดมากขึ้นหลังการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง เชื่อว่าทิศทางการลงทุนจะยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งหากปล่อยยืนระยะเวลายาวนาน จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการ และเป็นการซ้ำเติมผู้บริโภคให้ต้องจ่ายในราคาสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากรอผลการเลือกตั้งจากรัฐบาลแล้ว ในเบื้องต้นมองว่า ยังมีปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความคล่องตัว หรือมีความเคลื่อนไหวบ้าง คือการลดภาษีที่อยู่อาศัย ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินลงอีก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนและนักเก็งกำไรกล้านำเงินออกมาใช้ ทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายภาคอสังหาฯ ให้มีความคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา

ในส่วนของ บริษัท ซีพีแลนด์ ได้ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และเร่งกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในเชิงเศรษฐกิจ บริษัทยังได้มีการลงทุนใน 5 ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาการลงทุนจากโอกาส และจังหวะที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน ซีพี แลนด์ ดำเนิน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์ประชุม และนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้เช่า และธุรกิจเพื่อขาย อยู่ที่ 60: 40 ในอนาคตตั้งเป้ารักษาสัดส่วนรายได้จากการเช่า และการขายให้อยู่ในอัตราที่เท่ากัน คือ 50:50 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่ ซีพีแลนด์ ให้ความมั่นใจและมีการลงทุนในปีที่ผ่านมามากถึง 3,000 ล้านบาท ในพื้นที่ 12 จังหวัดของภาคอีสาน

นายอภิชาต กล่าวต่อไปว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีอัตราการการลงทุนมากที่สุด ทั้งคอนมิเนียมอยู่อาศัย อาคารสำนักงานในเช่า อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า และที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง “ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ” KICE หรือ KHONKAEN INTERNANATIONAL CONVENTION & EXPOSITION รวมพื้นที่เดิมและขยายเพิ่มพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ทั้งโครงการรวมกว่า 80 ไร่ ติดถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ออกแบบเพื่อรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานประชุม สัมมนาฯ มีพื้นที่ในการจัดงานรวม 26 ไร่ เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอันดับที่สองรองจาก อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 1,500 ล้านบาท รองรับได้สูงสุดถึง 8,000 คน พื้นที่จอดรถมากกว่า 1,000 คัน โดยมีแนวคิดการออกแบบเพื่อรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานประชุม สัมมนาฯ เพื่อส่งเสริมที่ขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็น เมืองอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม ซึ่งจังหวัดขอนแก่น นับเป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ดังนั้น ซีพี.แลนด์ จึงเข้ามาเสริมทัพร่วมกับภาครัฐ เพื่อเตรียมขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ยุค 4.0 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จะเป็นการสานโอกาสให้ SME เปิดตลาดสู่อินโดจีน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 การลงทุนโครงการคอนโดฯ จะไม่เร่งเหมือนในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่จะเน้นลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากรายได้ภาคครัวเรือน ดูจังหวะทำเลพื้นที่ และโอกาสการลงทุนเป็นหลัก แม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา จะไม่ค่อยดีนัก แต่ยังสามารถสร้างยอดขายได้ในหลายจังหวัด ที่ขอนแก่นปัจจัยด้านอสังหาฯ ปี 60 มองว่ายังนิ่งและทรงตัว จากปัจจัยราคาที่ดินยังสูงเกินจริง ซึ่งการจองคอนโดส่วนใหญ่ที่ผ่านมา จะเป็นนักลงทุน นักเก็งกำไร ที่มักจับจองห้องพักเพื่อขายต่อ หรือให้เช่า ทำให้ยอดจองและราคาห้องพักคอนโดมิเนียมพุ่งสูงขึ้น มีความเคลื่อนไหวทางตลาดอสังหาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน นักเก็งกำไรหายไปจากตลาด ผู้ที่จองห้องพักคอนโดฯจึงเป็นผู้ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเท่นั้น

ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซี.พี.แลนด์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตามกำหนดการก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม และสามารถเปิดใช้บริการได้ต้นเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งจะมีบริษัทในเครือซีพี เข้ามาใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ในการจัดงานประจำปี ส่วนการเปิดตัว Grand Opening ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น” KICE หรือ KHONKAEN INTERNANATIONAL CONVENTION & EXPOSITION จะเป็นการรวมตัวและเรียนเชิญพันธ์มิตรในจังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมในการจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของเมืองขอนแก่นให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนและกลุ่มไมซ์มีความมั่นใจในการใช้พื้นที่ ศูนย์ฯ KICE ในการจัดงานแสดงต่างๆ ซึ่งจะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเส้นทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในอนาคต