Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

เตรียมความพร้อม การแสดงความคิดเห็นของประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดอง

เตรียมความพร้อม การแสดงความคิดเห็นของประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดอง

17022096 484445795279114 7872110808912961216 n

วันนี้ เมื่อเวลา 10:00น.ที่ห้องประชุม สำนักงานจังหวัดชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ขอนแก่น นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การแสดงความคิดเห็นของประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดอง จัดขึ้นโดย กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น โดยงานจัดในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

17156110 484445525279141 1829817971223336035 n