Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

ตรวจความพร้อมบึงแก่นนคร รองรับงานประเพณีสงกรานต์

ตรวจความพร้อมบึงแก่นนคร รองรับงานประเพณีสงกรานต์

เทศบาลนครขอนแก่นตรวจสถานที่บึงแก่นนครเพื่อหาโซนเล่นน้ำสงกรานต์ ปภ.แจงเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำครึ่งอ่าง วอนเล่นสงกรานต์น้ำประหยัด เพื่อให้มีน้ำกิน-น้ำใช้

1

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มี.ค.60 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้มาตรวจสถานที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ถนนรอบบึง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อดูสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะจัดให้มีมหรสพสมโภช และ สินค้าโอทอปในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ประชาชนต้องใช้น้ำในการสาดน้ำให้ความสุขซึ่งกันและกัน ปีนี้ขอนแก่นมีน้ำเพียงพอที่จะสาดน้ำเล่นน้ำไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่ขาดน้ำเล่นอย่างมาก ปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดงานเหมือนทุกปีแต่มีการรณรงค์ให้ใช้น้ำประหยัดเหมือนปีที่ผ่านมา คือ สาดน้ำให้เหลือเพื่อใช้ในอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรด้วย โดยปีนี้เทศบาลนครขอนแก่นจะมีถังน้ำไปตั้งตามบ้าน พร้อมขอให้เล่นน้ำแบบประหยัดให้มากที่สุดและจัดให้มีโซนเล่นน้ำที่ถนนข้าวเหนียว และ บางจุดที่เป็นถนนสายหลัก คือ บึงแก่นนคร ถ.กลางเมือง พร้อมกับประสานกับทางจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้มีการเล่นน้ำ เช่น นำถังน้ำขึ้นท้ายรถยนต์ปิคอัพ หรือ การใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง

5

นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า  ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็นร้อยละ 55 ความจุของอ่างมากกว่าปริมาณน้ำปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 32.42 เมื่อระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีพอสมควรทางจังหวัดต้องมีมาตรการในการประหยัดน้ำเหมือนทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเล่นน้ำสงกรานต์ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้โดยขอให้เกษตรกรได้ปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อวางแผนการใช้น้ำได้อย่างถูกต้องเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อหาทางแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ให้ประชาชนขาดน้ำอุปโภคบริโภคและเกษตรกรขาดน้ำเพื่อการเกษตร

4

นอกจากนี้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่นปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ฯเพื่อเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมงในการแก้ปัญหาภัยแล้งของ จ.ขอนแก่น

2

ขอบคุณ ก่อสิทธิ์ กองโฉม / จิราภรณ์  พอกพูล นศ.ฝึกงาน / รายงาน / ขอนแก่น