Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ

กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ

S 6077853136999

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังการชี้แจงโครงการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนของผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดอุดรธานี จาก “กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ”  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จัดโดยฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี  ส่วนราชการ, ภาคเอกชน , กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการ ร่วมรับฟังการชี้แจง

S 6077853175734

S 6077853197062