Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

สมาคมตำรวจปลูกป่าเพื่อสืบสานปณิธานพ่อ ร. ๙

สมาคมตำรวจปลูกป่าเพื่อสืบสานปณิธานพ่อ ร. ๙

S 6110847429934

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ วันอัฐมีบูชา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สมาคมตำรวจ ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ ป่า ๓ อย่างประโยชน์  ๔ อย่าง

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมพันผูก ปลูก ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า“ก้าวตามรอยพ่อ ๙” สืบสานปณิธานพ่อ เติมต่อผืนป่า รวมพลังเพาะคนกล้าร่วมใจปลูกความดี ณ พื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 

S 6110846912872

                    โดยในการนี้   มี พล.ต.อ. สุวรรณ สุวรรณเวโช  นายกสมาคมตำรวจเป็นประธาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี   ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฐมีบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 S 6110847144181

S 6110847233110

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว ปณิธาน นาคพุทธิกุล  ผู้สื่อข่าวสมาคมตำรวจ รายงาน