Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

ผู้ว่าฯ พาทำบุญวันพระ ส่งเสริมให้นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตมากขึ้น

106160

เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (27 มิ.ย. 2560) ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (วัดน้ำโมง) ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ นำคณะข้าราชการในจังหวัดหนองคาย พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ)

โดยการทำบุญดังกล่าว เป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่ตั้ง และนำหลักศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

106162

เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ได้มีการให้ผู้ที่ร่วมโครงการได้ใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

โดยมีนายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ นายอมรวิทย์ เปียผ่อง รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าบ่อ นายบุญธรรมดีหมั่น ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ นายสมคิด ผิวนวล เกษตรอำเภอท่าบ่อ นางสาวสุดา ชัยกำเนิด วัฒนธรรมอำเภอท่าบ่อ นางจิราภรณ์ คลังชำนาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลกองนาง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีจำนวนมาก มีพระศรีญาณวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์.

106182

106222

ขอบคุณ ภัทรวินทร์ ลีปาน หนองคาย 087-8627979