Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข่าวอปท เปิดตัวทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15

เปิดตัวทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15

เปิดตัวทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15 

นครขอนแก่น แถลงข่าวเปิดตัวทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15 สานฝันฟุตบอลไทยไปบอลโลก

1

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว การเปิดตัวทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15 (เทศบาลนครขอนแก่น) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีโดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมเป็นเกียรติด้วย อาทิ นายมนตรี บุญยพรหม อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ,นายยุทธ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางรัชเกล้า ศรีวงษา รองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ,จ.ส.อ.วุฒิญา หยองเอ่น ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ,ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล , คณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ,กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม และเครือข่ายผู้ปกครอง 

2

ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15 และ U 17 (เทศบาลนครขอนแก่น) เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม และเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสานฝันด้านการกีฬาฟุตบอลของเด็กเยาวชนคนขอนแก่น

“ขอขอบคุณ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ,ชุดกีฬา Versus ,น้ำดื่มพัชรี เป็นต้น ที่ได้ให้การสนับสนุน และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทีมฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น U 15 และ U 17 (เทศบาลนครขอนแก่น) จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยส่งเสริมลูกหลานคนขอนแก่น ได้มีทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล จนทำให้มีชื่อเสียงในระดับชาติ ระดับโลกต่อไป” นายธีระศักดิ์ กล่าว

3

4