Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2560

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2560S 6380507687523

พลตรีอัครเดช  บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1, 2 และปีที่ 3 มีคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากสถาบันการศึกษา จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

S 6380507715358

S 6380507742421

S 6380507775019

S 6380507799507

S 6380507822189