Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

รณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

รณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

1

วันที่ 15 ก.ค. 60 ที่โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอชุมแพให้การต้อนรับ

         โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การกินปลาน้ำจืดสุกๆ ดิบๆ ส่งผลให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

2

โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็งทุกชนิดในประเทศไทย พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยพบในผู้ชาย 135 คนต่อประชากร 100,000 คน และในผู้หญิง 48 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่สูงที่สุดในโลกในแต่ละปีมีผู้ป่วยชาวอีสานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีราวๆ 14,000 คน

3

4