Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

ปั่นจักรยานทอดเทียนพรรษา สืบสานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่

ปั่นจักรยานทอดเทียนพรรษา สืบสานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่

1

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 ก.ค.60 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสังกัด อ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย ชมรมเครือข่ายจักรยานจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 200 คน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ปั่นจักรยานทอดเทียนระหว่างพรรษาจากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปถึงวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระยะทาง 27 ก.ม. โดยมี จนท.ตร.จร.สภ.เมืองขอนแก่น มาอำนวยการจราจรตลอดเส้นทาง

ขบวนนักปั่นได้ร่วมชื่นชมภาพวาด Unseen Khonkaen ฮูปแต้มรอบอุโบสถอายุกว่า 150 ปี และชมการแสดงละคร "สังข์สินไซ" จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี และร่วมทำบุญถวายเงินให้วัด รวม 15,978 บาท

2

3

นายฉัตรชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพประชาชนในสังกัด อ.เมืองขอนแก่น และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและในชุมชนได้ โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ “ปั่นจักรยานทอดเทียนระหว่างพรรษา”

ททท.ได้เลือกวัดไชยศรี เป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ามาชมความสวยงามเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จัก แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาศิลปและวัฒนธรรมประเพณีคนอีสาน ณ ที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

4

ด้านพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ได้เล่าถึงประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ชาวอีสานจะรู้จักดี คือ ประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานที่ต่างจากประเพณี12 เดือนของภาคอื่น หลายประเพณี คลองสิบสี่ คือแนววิถีที่ควรที่ต้องปฏิบัติ 14ประกา รเปรียบได้ว่าเป็นกฎหมายที่ต้องทำตามอย่างเข้มงวด ซึ่งมีทั้งพิธีของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ดังนั้น ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นภูมิปัญญามรดกอันล้ำค่าของปราชญ์อีสานที่ทุกคนควรศึกษาและทำความเข้าใจในพื้นฐานความเชื่อคติเดิมชาวอีสานมากขึ้น

5

7

8

ขอบคุณ ก่อสิทธิ์ กองโฉม ขตว.เดลินิวส์ ขอนแก่น / รายงาน