Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home News ชาวบ้านกุดกว้าง ทำดีเพื่อแม่ ร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวบ้านกุดกว้าง ทำดีเพื่อแม่ ร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวบ้านกุดกว้าง ทำดีเพื่อแม่ ร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวบ้านกุดกว้าง 2 หมู่บ้าน จับมือร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดถนนในหมู่บ้าน ทำดีเพื่อแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ใน “วันแม่แห่งชาติ”

kud1

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ส.ค.60 นายธานี ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และ นายสุพจน์ อุทธา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เป็นผู้นำชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านประมาณ 300 คน ทำความดีเพื่อแม่ใน “วันแม่แห่งชาติ” ด้วยการนำลูกบ้านทั้งสองหมู่บ้านร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และ วันแม่แห่งชาติ

โดยชาวบ้านจะทำความสะอาดในบ้านของตนเอง หน้าบ้านของตนเอง พร้อมร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน เช่น  ช่วยกันตัดหญ้า ถอนหญ้าเก็บกวาดขยะ ล้างถนน สนามเด็กเล่น โรงเรียน วัด ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสวยงามในพื้นที่

kud2

นายสุพจน์ อุทธา ผญบ.หมู่ 3 บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า บอกว่า กิจกรรมในวันนี้เพื่อรวมพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน โดยเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และ วันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับคนในชุมชนรู้จักรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

kud3

“การที่ชาวบ้านกุดกว้าง 2 หมู่บ้าน ช่วยกันทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดถนนในหมู่บ้านให้น่ามอง ซึ่งทำกันในวันหยุดราชการ เพื่อดูแลบ้าน ชุมชน และหมู่บ้านของตนเอง ดังนั้น การเริ่มต้นทำความสะอาดหมู่บ้าน และบ้านของตัวเองให้น่าอยู่ น่ามอง ไม่รกร้าง เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นในหมู่บ้านเพื่อสร้างความสามัคคี ยิ่งจะสร้างความกลมเกลียว การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และ วันแม่แห่งชาติ” นายสุพจน์ กล่าว

ก่อสิทธิ์ กองโฉม ขตว.เดลินิวส์ ขอนแก่น /รายงาน